Veřejné jazykové kurzy

Kurzy otvíráme při minimálním počtu 3 zájemců, v případě menšího zájmu Vás budeme kontaktovat s nabídkou alternativní možnosti.

 

Vyučované jazyky

Na základě letitých zkušeností víme, že většina klientů potřebuje nabýt či prohloubit jazykové znalosti především v nejběžnějších světových jazycích, ať už kvůli lepšímu uplatnění v zaměstnání, kvůli studijním pobytům či stážím anebo jen tak ze zájmu. Specializujeme se proto na výuku:

  • angličtiny
  • španělštiny
  • němčiny
  • ruštiny
  • češtiny pro cizince

 

Tyto jazyky jsou rodnou řečí více než jedné miliardy lidí po celém světě. Jejich význam je o to větší, že coby druhým nebo dalším jazykem se jím domluví další miliardy obyvatel v mnoha zemích světa a jakožto oficiální komunikační prostředek je používá řada světových institucí, nevládních organizací či nadnárodních firem.

Kurzy se dále dělí na obecné či konverzační, popřípadě zaměřené na gramatiku. Dále nabízíme kurzy připravující na mezinárodní zkoušky, kurzy pro děti a teenagery, kurzy připravující na státní maturitu.

 

Jazykové úrovně

Všechny naše kurzy realizujeme v mnoha jazykových úrovních a pokrýváme tak celou škálu Společného evropského referenčního rámce.* V jednotlivých kurzech se vzdělávají studenti se stejnou jazykovou úrovní a právě jim na míru je vybírána učebnice i látka, která se v kurzech probírá. Kurz u nás tak může absolvovat jak naprostý začátečník, tak i ten, kdo už se danému jazyku věnuje několik let. Při pravidelné docházce vám pak garantujeme posun o jednu jazykovou úroveň výše během dvou semestrů (v závislosti na intenzitě kurzu). Každý student může získat závěrečný certifikát o absolvování kurzu a dosažené úrovni na základě docházky do kurzu.

 

Pokud si nejste jistí, která úroveň je pro vás nejvhodnější, kontaktujte nás .

 

Délka a intenzita kurzů

Naši metodici i lektoři vědí, že ke zvládnutí cizího jazyka jsou důležité dvě věci – motivace studenta a pravidelnost výuky. U nás vás bude motivovat jednak lektor svým entuziastickým přístupem, jednak moderní pojetí učebnice využívající aktuální témata i reálné situace a v neposlední řadě také aktivita spolužáků ve vašem kurzu. Pravidelnost je pak zajištěna pevně daným a neměnným rozvrhem kurzu, do kterého se přihlásíte, a předem danou hodinovou dotací. Na rozdíl od některých jazykových škol u nás i v případě nemoci lektora či při jiných nepředvídatelných událostech nahrazujeme odpadlé hodiny na konci kurzu. U nás tedy přesně víte, za kolik vyučovacích hodin platíte.

 

Na základě svých časových možností můžete volit kurzy v intenzitě:

 

  • 2× 2 hodiny týdně (dohromady 60 hodin, tj. jeden semestr)
  • 1× 2 hodiny týdně (dohromady 60 hodin, tj. dva semestry)
  • 1× 2 hodiny týdně (dohromady 30 hodin, tj. polovina semestru)
  • 1× 4 hodiny za 14 dnů (víkendové – dohromady 60 hodin, tj. dva semestry)
  • jiná intenzita – intenzivní letní kurzy, kratší profesní kurzy apod.)

 

Délka jedné vyučovací lekce je 45 minut.

 

*SERR – Společný evropský referenční rámec je systém definující šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka umožňující vzájemné srovnání znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

 

© 2014 aprende.cz All Rights Reserved.